het direct e-mail marketing systeem dat voor u werkt!

Onze polestar Direct e-mail Marketing module, Newsletter, is de "place to be" als u zelf uw e-mail marketing nieuwsbrieven wil aanmaken en verzenden in een HTML opmaak.

De beste postbode

U verstuurt zelf uw nieuwsbrief, wanneer u dat wenst. Onze e-mail server verstuurt ieder individueel e-mail bericht één per één, zodat dit bericht door de provider van de ingeschrevene niet wordt aanzien als spam.

Volgens de regels van het web

Een polestar nieuwsbrief is volledig permission-based (opt-in / opt-out): uw lezers schrijven zich zelf in en uit via uw CMS website. Wij volgen 100% de Europese wetgeving betreffende e-mail verkeer. U zal nooit beticht worden van ergerlijke spam.

Schrijf in de taal van uw bezoeker

Een polestar nieuwsbrief ondersteunt defacto meertaligheid en verzorgt automatisch de verzending van de nieuwsbrief naar de ingeschrevenen in hun moedertaal.

De juiste boodschap naar de juiste doelgroep

Via een bevestigingsbericht per e-mail worden enkel correcte e-mail adressen en andere gegevens toegevoegd aan uw contacten databank. Uit deze databank kiest u zelf de doelgroep (categorie) naar waar u uw nieuwsbrief wil verzenden. Alvorens te starten wordt uw bestaande contacten databank opgeladen in polestar Newsletter.

Uw imago booster

Uw nieuwsbrief template wordt "from scratch" gedesigned op basis van uw huisstijl en branding. U heeft enkel nog de inhoud toe te voegen. Uw "webmaster" knoeit nooit: hij/zij past enkel de vastgelegde huisstijl kenmerken (font, kleurschema, titels, bullets) toe op de inhoud van zijn nieuwsbrief. Tevens bevat uw nieuwsbrief automatisch uw privacy beleid en de mogelijkheid tot in- en uitschrijven.

Wie schrijft die blijft

U maakt de inhoud van uw polestar nieuwsbrieven aan met dezelfde gebruiksvriendelijke WYSIWYG polestar-CMS editor waarmee u uw web pagina's aanmaakt.

Avondwerk ?

Uw niet-technisch medewerker kan met polestar Newsletter nieuwsbrieven aanmaken én versturen vanaf eender welke PC met een browser (IE 6.0).

Webmaster?
webalive-studio.eu
Comptable?
KluwerEasyWeb.be
Pharmacien?
MaPharmacieWeb.be
MRS?
MRSweb.be
Kluwer Briljant e-Shop?
KluwerEasyShop.be